Polina Tikhonova

Writer, Blogger, Journalist

YADOX writer, blogger and journalist.